Ludek Cienciala
Ludek Cienciala
Identifikační číslo: Heslo: Registruj
18.05.2024
č.NázevPopis
1 Barevný odstín

Vytvořte demonstrační program umožňující interaktivní volbu barevného odstínu z barevných modelů RGB, HSV, HLS. Realizujte jej ve 24 bitové grafice.

2 Plošné objekty

Napište program, který umožní kreslení plošných objektů (obdélník, kružnice, trojúhelník), jejich pohyb, změnu jejich velikosti a otáčení. Program musí umožnit vymazání, uložení nakresleného obrazu do souboru, jakož i jeho zpětné načtení. Program musí být maximálně přátelský k uživateli a informovat jej o probíhajících či neprobíhajících činnostech. Postup:
a) Rozdělte obrazovku na pracovní plochu, oblast menu a informativní oblast (stavový řádek).
b) Oblast menu musí obsahovat položky pro:
• Výmaz, uložení a načtení obrazu, položku pro ukončení programu.
• Kreslení obdélníku, kružnice, trojúhelníku.
• Pohyb, změnu velikosti a rotaci (doprava, doleva) objektu.
Pozn. Vybraná činnost je aplikována pouze na zvolený objekt.
c) Informativní oblast slouží ke komunikaci mezi uživatelem a programem. Pokud je použita ta položka menu, jež v dané chvíli nemá význam, je na tuto skutečnost uživatel upozorněn právě v této dolní části.
d) Zbylá část obrazovky je využita jako pracovní plocha.

3 Šrafování objektu

Napište program, který simuluje opakované vkládání obrazce a šrafování jeho vnitřní plochy. Posup: a) Pomocí levého tlačítka myši či libovolné klávesy jsou na pracovní plochu vkládány body. b) Po stisku pravého tlačítka myši či jiné libovolné klávesy je při existenci tři a více bodů vykreslen, spojením složených bodů v daném pořadí, obrazec. Poté je jeho vnitřní plocha vyšrafována. c) Návrat do bodu 1 nebo ukončení programu. Pozn. Pohyb po pracovní ploše je simulován myší nebo kurzorovými klávesami.

4 Beziérovy křivky

Vytvořte interaktivní editor na kresbu Bézierových křivek. Součástí řešení je znázornění konstrukce křivky dělením a zvýšení stupně polynomu. V programu lze měnit polohu řídících bodů a zobrazovat řídící polynom.

5 B-spline křivky

Vytvořte interaktivní editor na kresbu B-spline křivek.V programu lze měnit polohu řídících bodů a zobrazovat řídící polynom. Také lze měnit násobnost řídících bodů.

6 NURBS

Vytvořte interaktivní editor na kresbu neuniformních racionálních B-spline křivek (NURBS).V programu lze měnit polohu řídících bodů a zobrazovat řídící polynom. Také lze měnit násobnost a váhové koeficienty řídících bodů.

7 Hra - Asteroid

Vytvořte jednoduchou hru ve stylu "Asteroids" Na obrazovce se pohybuje raketka. Ovládá se rotací doprava/doleva kolem své osy + směr vpřed. Na obrazovce prolétávají asteroidy ohrožující raketku(kolize = ztráta života). Raketka může střílet a ničit asteroidy. Po rozstřelení asteroidu se rozpadne zasažený asteroid na vícero menších kousků. Menší kousky se z původního rozletí náhodně všemi směry. Nejmenší kousek po zásahu již zmizí. Úkolem hráče je odstranit z obrazovky všechny asteroidy beze ztráty života. Asteroidy i raketka se na obrazovce pohybují cyklicky, tzn. že po vylétnutí z okraje obrazovky se objeví na druhé straně.

8 Hra - Arkanoid

Vytvořte jednoduchou hru ve stylu Arkanoid/Bouráni zdi. Ve spodní části obrazovky je pálka odrážející míček, který rozbíjí zeď z cihel umístěných v horní části obrazovky. Účelem hry je míčkem rozbít celou zeď. Pokud míček "spadne" dolů z obrazovky, hráč ztrácí život.Vytvořte speciální funkce, které se objeví jako padající předměty po rozbití některé definované cihly. Speciální funkce se aktivuje po "sebrání" padajícího předmětu pálkou. Speciální funkce: prodloužení pálky, zkrácení pálky, zrychlení pohybu míčku, zpomalení pohybu míčku, přidání života, odebrání života, případně další (minimálně však tři).

9 Hra - Tetris

Vytvořte jednoduchou hru "Tetris" .Skládáním zdi z padajících cihliček předem definovaných tvarů

10 Grafický editor

Vytvořte jednoduchý grafický editor, který bude podporovat kreslení grafických primitiv a jejich vyplňování. Pro vykreslování čar použijte Bresenhamův algoritmus, ostatní základní grafické primitivy mohou být vykresleny standardními funkcemi.

11 Animace pohybu 1.

Vytvořte animaci - válení kružnice po přímce.

12 Animace pohybu 2.

Vytvořte animaci - válení přímky po kružnici

13 Animace pohybu 3.

Vytvořte animaci - válení dvou kružnic.