Ludek Cienciala
Ludek Cienciala
Identifikační číslo: Heslo: Registruj
18.05.2024
č.NázevPopis
1 Bezierovy plochy

Vytvořte interaktivní editor na kresbu Bézierových ploch + viditelnost, menu editoru bude obsahovat: výmaz, uložení, načtení obrazu, položku pro ukončení programu, pohyb, změnu velikosti a rotaci plochy, promítání.

2 B-spine plochy

Vytvořte interaktivní editor na kresbu B-spline ploch + viditelnost, menu editoru bude obsahovat: výmaz, uložení, načtení obrazu, položku pro ukončení programu, pohyb, změnu velikosti a rotaci plochy, promítání.

3 NURBS plochy

Vytvořte interaktivní editor na kresbu NURBS ploch + viditelnost, menu editoru bude obsahovat: výmaz, uložení, načtení obrazu, položku pro ukončení programu, pohyb, změnu velikosti a rotaci plochy, promítání.

4 Mandelbrotova mn.

Vytvořte program pro interaktivní generování Mandelbrotovy množiny. Všechny parametry pro generování musí být možné interaktivně zadávat a měnit.

5 Generování textury

Vytvořte program pro interaktivní generování textury metodou přesouvání prostředního bodu. Všechny parametry pro generování musí být možné interaktivně zadávat a měnit.

6 Textura dřeva

Vytvořte program pro interaktivní generování textury dřeva. Využijte Perlinovu funkci.Všechny parametry pro generování musí být možné interaktivně zadávat a měnit.

7 3D objekty

Vytvořte program pro zobrazování 3D těles v prostoru a manipulaci s nimi. Program bude umožňovat zobrazit zadané těleso ve scéně a interaktivní manipulaci s tímto tělesem, např. posun, rotaci, změna měřítka, promítání apod.

8 Juliova mn.

Vytvořte program pro interaktivní generování Juliových množin.Všechny parametry pro generování musí být možné interaktivně zadávat a měnit.

9 Rotující obdélník

Animujte rotující obdélník v prostoru (perspektivní zobrazení), na kterém bude namapován libovolný bitmapový obrázek (bez antialiasingu a jiných efektů). Tento projekt je potřeba realizovat bez využití nějaké grafické knihovny typu OpenGL, Direct X, Intel 3DR.

10 Rotující krychle

Animujte rotující krychli v prostoru (perspektivní zobrazení), jejíž stěny budou stěny barevné krychle vyjadřující barevný model RGB. Tento projekt je potřeba realizovat bez využití nějaké grafické knihovny typu OpenGL, Direct X, Intel 3DR.

11 Editace ploch

Vytvořte jednoduchý program pro editaci ploch pomocí křivek. Plochu zadávejte pomocí hranic: dvě protilehlé hranice plochy jsou tvořeny křivkami (libovolnými: Beziérovy, B-spline,...) a zbývající dvě přímkami. Výslednou plochu reprezentujte sítí trojúhelníků.

12 Stínování

Demonstrujte rozdíly mezi jednotlivými druhy stínování - konstantní, interpolace barvy, interpolace normály - na vhodně zvolených objektech. Tento projekt je potřeba realizovat bez využití nějaké grafické knihovny typu OpenGL, Direct X, Intel 3DR, ....

13 Lom světla

Demonstrujte lom světla na jednoduchém geometrickém útvaru. Dostatučujcí je koule. Pro vykreslování použijte metodu Sledování paprsku (Raytracing). Použitou metodu zdůvodněte a matematicky popište.

14 Bludiště

Simulujte procházení bludišťem z pohledu chodce. Chodec se může otáčet libovolně v rozmezí 360 stupňů. Stěny bludiště zobrazte jako barevné plochy nebo obrysově pomocí čar. Chůze a otáčení bude ovládáno pomocí kurzorových kláves.

15 Chůze po podlaze

Simulujte chůzi po podlaze složené ze čtvercových dlaždic. Vzhled dlaždice je dán libovolným bitmapovým obrázkem. Podlaha bude zobrazována z pohledu chodce. Chůze a otáčení bude ovládáno pomocí kurzorových kláves. Implementujte také dynamiku chůze: houpavý pohyb nahoru a dolů, zrychlení při vykročení, zpomalení při zastavení.